Kabala penez

2017
Nakladatel:True Self
ISBN: 978-80-906871-0-3

Preklad:Nicková, Lenka

Anotace

Jeden židovský aforismus nám ríká, že clovek ukazuje svuj charakter tremi zpusoby: svým talírem (tedy svou chutí k jídlu), svou kapsou (tedy svým vztahem k penezum) a svou zlostí. Zde se budeme zabývat "kapsou" a tím, do jaké míry se pri zacházení s penezi odhalujeme. V kapse každého z nás se skrývají otázky prežití a jeho hranice - otázky vztahující se k výstrelkum, vlastnictví a nejistote. Stejná tradice hovorí o tom, že: "Nejdelší cesta vede od srdce do kapsy." Nedostaneme se od srdce ke kapse, aniž bychom se podívali na život jako celek se všemi jeho významy. Tím, jaký vztah máme ke své kapse, odhalujeme, kdo jsme a kde stojíme na tom nezmerném trhu hodnot, kterému ríkáme realita.

 

Kabala penez

2000
ISBN: 80-85993-55-4

Anotace

Soucasný autor, známy predevším v USA, pojednává duchovní rozmer oblasti, která je považována za ryze materiální. Ciní tak z pozice prastarého židovského mysticizmu. Presto neopouští realitu soucasného sveta. O životní praxi, obchodu a všech formách ekonomického chování.

 
 
 

 

 

Jidiše kop
Tvurcí rešení problému v židovské tradici, vzdelanosti a humoru

2008
ISBN: 80-242-2010-5

Anotace

Židé mají prirozené nadání prekonávat nesnáze. Pokud jste v úzkých, naucíte se myslet rychle - Židé, kterí byli pronásledováni po staletí, mají v hledání východisek ze zdánlive bezvýchodných situací dlouholetou praxi. Ty nejobtížnejší problémy Židé reší také pomocí tradicních zpusobu interpretace a rozumového chápání posvátných spisu. Vznikl tak duvtipný zpusob myšlení, který se v jidiš nazývá jidiše kop - doslova: "židovská hlava". Rabi Nilton Bonder nás v této knize seznamuje se základními principy tohoto prístupu k myšlení, který umožnuje zvládat "nerešitelné" situace, v nichž se - at již v obchode nebo živote - obcas ocitáme. Prostrednictvím židovského humoru, folklóru a vyprávení slavných rabínu nám ukazuje, jak dospet k "bláznivé moudrosti", díky níž budeme schopni prohlédnout zdánlivé "pravdy" a uchopit jádro každého problému.