Autor

Rabi Nilton Bonder vystudoval Židovský teologický seminár v New Yorku. Vede kurzy o spiritualite a managementu pro takové podniky jako je IBM nebo Brasilian Oil Company. V soucasné dobe žije v Brazílii, kde je znám též jako "zelený" rabi pro své aktivity týkající se ekologie.
Je rovnež prezidentem Ústavu pro náboženská studia, nejvlivnejší instituce svého druhu v Latinské Americe.