DE KABBALAH VAN GELD
Over levensonderhoud, zaken doen en eeonomie

1997
ISBN: 90389 0634x
Uitgeverij Elmar

Dit boek daagt ons uit tot een bredere en ethische kijk op economisch gedrag, dat alie vormen van uitwisseling en menselijke interactie omvat: van hoe we ons geld besteden tot hoe we onze rol vervullen aIs verantwoordelijke mensen in een wereldwijd ecologisch raamwerk.
Puttend uit joodse ethische lessen, mystieke kennis en vertellingen van de chassidische meesters, onderzoekt de auteur een breed scala van onderwerpen, waaronder concurrentie, vennootschap en contracten, leningen en rentebetalingen, de wetten van een eerlijke ruil, en fooien en cadeautjes.

. Kunnen we op de ene plek rijkdom scheppen zonder elders schaarste te veroorzaken?
. De meerwaarde van minder bezit
. Hoe kunnen we voorkomen dat fortuin een obstakel wordt voor echte rijkdom?
. Wat behelst een goede deal?
. Welke rol speelt geluk bij rijk worden?
. Wat is de betekenis van de joodse praktijk van liefdadigheid?
. Waarom lijden de rechtvaardigen terwijl het de goddelozen voor de wind gaat?
. Is er een vorm van rijkdom die we kunnen meenemen na onze dood?

De kabbalistische lessen in dit boek dragen niet alleen wijsheid aan over de wereld van het geld, maar leiden ons ook naar zelfkennis en de magie van het weten wie wij zijn, wat we echt wil len en hoe we dit kunnen vinden.