Jidiše kop
Tvurcí rešení problému v židovské tradici, vzdelanosti a humoru

2008
ISBN: 80-242-2010-5

Anotace

Židé mají prirozené nadání prekonávat nesnáze. Pokud jste v úzkých, naucíte se myslet rychle - Židé, kterí byli pronásledováni po staletí, mají v hledání východisek ze zdánlive bezvýchodných situací dlouholetou praxi. Ty nejobtížnejší problémy Židé reší také pomocí tradicních zpusobu interpretace a rozumového chápání posvátných spisu. Vznikl tak duvtipný zpusob myšlení, který se v jidiš nazývá jidiše kop - doslova: "židovská hlava". Rabi Nilton Bonder nás v této knize seznamuje se základními principy tohoto prístupu k myšlení, který umožnuje zvládat "nerešitelné" situace, v nichž se - at již v obchode nebo živote - obcas ocitáme. Prostrednictvím židovského humoru, folklóru a vyprávení slavných rabínu nám ukazuje, jak dospet k "bláznivé moudrosti", díky níž budeme schopni prohlédnout zdánlivé "pravdy" a uchopit jádro každého problému.

 
 

Kabala penez

2000
ISBN: 80-85993-55-4

Anotace

Soucasný autor, známy predevším v USA, pojednává duchovní rozmer oblasti, která je považována za ryze materiální. Ciní tak z pozice prastarého židovského mysticizmu. Presto neopouští realitu soucasného sveta. O životní praxi, obchodu a všech formách ekonomického chování.